KEJR Ry

Ketään ei jätetä rannalle, Jyväskylä ry perustettu 8.5.2015.

Y-tunnus: 2732338-7

Toimimme vapaaehtoisvoimin ja pyrimme auttamaan ja tukemaan kaikkien vähäosaisten, työelämästä syrjäytyneiden, vammaisten sekä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten osallistumista yhteiskuntaan.

Toimijamme ovat kaikenikäisiä aktiivisia henkilöitä, jotka oman toimialansa, kokemuksensa ja taitojensa kautta ovat halukkaita ja sitoutuneita vapaaehtoistyönä tukemaan yhteiskuntamme rakenteita vahvemmiksi. Toimimme sillä voimalla, mikä muodostuu nuorten innostuksesta, keski-ikäisten toimeliaisuudesta ja senioreiden elämänviisaudesta. Meidän kaikkien kannustimenamme ovat yhteinen ilo, luottamus ja usko parempaan! Suunnittelemme ja avaamme toiminnassamme uusia pysyviin työpaikkoihin johtavia hankkeita ja pilottitoimintoja koulutetuille nuorille työttömille.

Yhdistyksemme nimeen on rekisteröity tarkoituksella kotikaupunkimme nimi Jyväskylä. Tämän myötä haluamme tuoda esiin uudenlaisen toimintamuodon, jonka ideana on laajentaa samankaltaista toimintaa koko valtakunnan tasolle.HISTORIAA

Toimintamme alkoi vuonna 1996, ja Satu-aluksemme puolestaan aloitti toimintansa 2005. Vapaaehtoiseen toimintaan perustettiin rekisteröity yhdistys, Vuoritsalo, nuorison hyväksi ry. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea lapsia ja nuoria löytämään ja omaksumaan luonnossa liikkumisen merkitystä sekä ohjata heitä arvostamaan terveitä elämäntapoja.

Yhdistys hankki käyttöönsä Vuorikievarin ja toiminnan piiriin liitettiin Vuoripeikon kota, joka oli rakennettu Peikonlammelle. Joidenkin vuosien jälkeen tuli tarve hankkia oma alus. Alkuaikoina luontokouluun tultiin kuudella vesiliikennekoulun soutuveneellä. Pieni matkustaja-alus rakennettiin armeijalta ostetusta Uiskosta veturitallilla. 10.9.2005 alus kastettiin satamassa, nimeksi tuli Satu.

Erkki Poikonen ja hänen tyttärensä Satu ovat merkittävällä tavalla tukeneet Vuoritsalo-toimintaa sekä osallistuneet yhdistyksen hallitustyöskentelyyn. Yhdistyksen toimintavuosien aikana on tuotu esiin ERKKI POIKOSEN SÄÄTIÖN ajamaa täyden päihteettömyyden merkitystä.

Vuodesta 2015 Vuoritsalo-toimintaa on jatkanut Ketään ei jätetä rannalle, Jyväskylä ry sitoutuneena edellä mainittuihin elämänarvoihin.